در اواخر سال ۱۳۸۱ گروهی از نخبگان، اندیشمندان و متخصصان در بخش معدن که دغدغه نابسامانی اوضاع معادن و ذخائر زیرزمینی و کانیهای خدادادی را در دل و دماغ داشتند، گردهم آمدند تا با چاره اندیشی و تدبیر و مداقه در امور، در ساماندهی و بهینه سازی و صنعت معادن ایران همکاری نمایند.با برپایی نشست های عدیده، بحث و تبادل و تعاطی آراء و نظرات کارشناسانه و تخصصی سرانجام توفیق یافتند، تا در راستای هماهنگی امور حرفه ای و گسترش و ارتقاء سطح عملیات معدنی، صنایع معدنی و تجارت جهانی مواد معدنی کشور، بند "ک" از ماده (۵) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران را تحقق بخشند و سازمانی را تحت شماره ۱۶۳  به ثبت برسانند موسوم به‌: خانه معدن ایران

خانه معدن ایران به منظور ایجاد ارتباط گسترده با معدنکاران منطقه جنوب شرق کشور ، دفتر هماهنگی منطقه جنوب شرق و نمایندگی استانهای یزد-کرمان و سیستان و بلوچستان  را تاسیس نمود.

 

اهداف عمده خانه معدن ایران در راستای سازماندهی و هماهنگی در امور حرفه ای و تخصصی معادن و توسعه و ارتقاء عملیات معدنی، صنایع معدنی و تجارت بین المللی مواد معدنی کشور است. پاره ای از مهمترین اهداف و وظایف این تشکل عبارتند از:

1- ارتقاء سطح  علمی و فن آوری  در  تولید  مواد  معدنی، فرآوری و صنایع معدنی و افزایش بهره وری در معادن و کارخانجات  فرآوری و صنایع معدنی.

2- ارتقاء فعالیتهای تحقیق و توسعه در معادن و صنایع معدنی.

3- بازاریابی و ایجاد زمینه های لازم جهت حضور در بازارهای جهانی.

4- تسهیل تبادل و گردش اطلاعات و تجربیات بین اعضاء و سایر تشکلها و بخشهای آموزشی و تحقیقاتی داخلی و خارجی با ایجاد بانکهای اطلاعاتی، برگزاری گردهمایی های علمی و تخصصی، انتشار کتب و نشریات علمی و تخصصی، برگزاری دوره های آموزشی، نمایشگاهای تخصصی داخلی و خارجی.

5-  تاسیس صندوق غیر دولتی ضمانت صادرات.

6-  همکاری با دولت در تهیه و تدوین لوایح، قوانین و مقررات مرتبط با مواد معدنی، فرآوری و صنایع معدنی.

7- حمایت از حقوق و منافع اعضاء در مقابل مراجع داخلی و خارجی.

8- بررســی، ارزیابی، مشاورت و مشـــارکت در برنامه ریزیهای تخصصی مرتبط با مواد معدنی و فرآوری و صنایع معدنی.

9- ایجاد و تقویت نظام هماهنگ آماری و کنترل کیفیت در معادن و صنایع معدنی کشور.

10- ایجاد مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومی و مشترک اعم از مالی، اعتباری بازرگانی، بیمه و غیره