قانون معادن مشتمل بر سی و شش ماده در جلسه علنی 27 اردیبهشت 1377 تصویب و در تاریخ 23 خرداد 1377 با اصلاحاتی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و در تاریخ 29 تیر 1377 به وزارت معادن و فلزات ابلاغ شد.

قانون اصلاح معادن مشتمل بر بیست و پنج ماده در جلسع 22 آبان 1390 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2 آذر 1390 به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 19 آذر 1390 به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی 14 آبان 1392 تصویب شد و در تاریخ 20 آبان 1392 به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 10 آذر 1392 به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

دانلود کتابچه قانون معادن

 


سایر فایل های قوانین (مستخرج از سایت خانه معدن ایران)

  • آیین نامه اجرایی قانون معادن

برای مطالعه جزییات اینجا را کلیک کنید.

 

  • قانون اصلاح قانون معادن

برای مطالعه جزییات اینجا را کلیک کنید.

 

  • نظام مهندسی معدن

برای مطالعه جزییات اینجا را کلیک کنید.

 

  • نحوه اجرای ماده 8 قانون معادن و ماده 21 آیین نامه اجرایی

برای مطالعه جزییات اینجا را کلیک کنید. 

 

  • دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع معدنی و فلزی

برای مطالعه جزئیات اینجا را کلیک کنید. 

 

  • راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ های تزئینی و نما

برای مطالعه جزئیات اینجا را کلیک کنید.

 

  • دستورالعمل فنی ترابری در معادن

برای مطالعه جزئیات اینجا را کلیک کنید.

 

  • دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی

برای مطالعه جزئیات اینجا را کلیک کنید.

 

  • دستورالعمل ثبت درخواست و صدور پروانه اکتشاف

برای مطالعه جزئیات اینجا را کلیک کنید.

 

  • دستورالعمل تهیه نقشه های استخراجی معدن

برای مطالعه جزئیات اینجا را کلیک کنید.

 


 انواع روش های محاسبه حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه در دنیا(مستخرج از سایت خانه معدن ایران)

ـ هدف از وضع و رویکردهای ارزیابی حقوق دولتی : بخوانید

ـ حقوق دولتی از منظر دولت و سرمایه گذاران : بخوانید

ـ نقش ادارات دولتی در حقوق دولتی و مقایسه حقوق دولتی در کشورهای منتخب : بخوانید

ـ تعیین نرخ و نوع حقوق دولتی وضع شده در حوزه های قضایی : بخوانید

ـ اثر حقوق دولتی بر معدن : بخوانید

ـ نتایج مدل های طلا، مس و بوکسیت : بخوانید

ـ تاثیرات حقوق دولتی و مالیات بر عیار حد : بخوانید