معرفی نمایندگان خانه معدن ایران:

 

 

استان کرمان:   آقای عبدالرضا  تحسینی
استان سیستان و بلوچستان: آقای غلام سرو  نوتی زهی
استان یزد آقای سعید  افضلی پور

 

 

جهت تماس با نماینده هر استان به بخش ارتباط با نماینده خانه مراجعه فرمایید.