دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
تاریخ ثبت: 1399/03/21
دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریسازمان اداری و استخدامی کشور

با سلام و احترام

با عنایت به اهمیت و نقش برنامه های آموزشی هدفمند در توسعه دانش ومهارت های شعلی مورد نظر و ضرورت مدیریت موثر برنامه های آموزشی ...

دیدگاه کاربران
اخبار مرتبط