ممنوعیت تردد و استقرار در مجاورت بلوکهای سنگ استخراجی و در حال قواره
ممنوعیت تردد و استقرار در مجاورت بلوکهای سنگ استخراجی و در حال قواره
تاریخ ثبت: 1398/07/14
ممنوعیت تردد و استقرار در مجاورت بلوکهای سنگ استخراجی و در حال قوارهبا صلوات بر حضرت محمد و آل محمد، با عنایت به نامه شماره

60/178050 مورخ 1398/6/31 مدیر کل محترم دفتر نظارت امور معدنی وزارت مبنی بر اینکه با توجه به وقوع حوادث ناگوار مشابه ....

http://imhse.com/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/WhatsApp Image 2019-10-03 at 15_11_06(1).jpeg

دیدگاه کاربران
اخبار مرتبط