اقدام فوری جهت استقاده از مزایای مصوبه بخشودگی بدهی تأمین اجتماعی
تاریخ ثبت: 1398/06/10
اقدام فوری جهت استقاده از مزایای مصوبه بخشودگی بدهی تأمین اجتماعیبا احترام، به پیوست تصویر نامه شماره 60/156070 مورخ 1398/06/06 دبیرخانه محترم ستاد تسهیل و رفع موانع

متن نامه دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری:

سلام علیکم

با احترام، به پیوست تصویر نامه شماره 60/156070 مورخ 1398/06/06 دبیرخانه محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در خصوص پایان مهلت مقرر (98/06/13) در تصویب نامه شماره ه/56540ت/20191 مورخ 98/02/24 هیأت محترم وزیران برای بخشودگی بدهی تأمین اجتماعی واحدهای تولیدی ارسال می­گردد. با عنایت به محدودیت زمانی استفاده از مزایای این مصوبه خواهشمند است دستور فرمائید (با قید فوریت) اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.

دیدگاه کاربران
اخبار مرتبط