جلسه خانه معدن و سازمان نظام مهندسی با وزیر امور خارجه و معاونین آن مثبت بود.
تاریخ ثبت: 1398/04/03
جلسه خانه معدن و سازمان نظام مهندسی با وزیر امور خارجه و معاونین آن مثبت بود.رئیس خانه معدن ایران ضمن اشاره به جلسه خانه معدن و رئیس نظام مهندسی معدن کشور با دکتر ظریف وزیر امور خارجه ایران و معاونین وی به معدن نیوز گفت: این جلسه با هدف معرفی بخش معدن صورت گرفت و علاوه بر آن درخصوص جذب سرمایه گذاری و توسعه آن در این حوزه در شرایط فعلی و بحرانی کشور بحث و تبادل نظر شد.

محمدرضا بهرامن در مصاحبه تصویری با معدن نیوز افزود: یکی از بخش های مزیتی در کشور، بخش معدن است چراکه این بخش یک بخش توسعه ای بوده و کشورهای منطقه نیز به مواد اولیه معدن نیازمند هستند.

بهرامن خاطرنشان کرد: در این جلسه تاکید شد که چطور می توان بازارهای هدف منطقه را به طور دائم حفظ نمود و همچنین بازارهای جدید را جذب نمود.

وی ادامه داد: در این جلسه تاکید شد که بخش معدن دارای مزیت است چون سرمایه گذار خارجی می تواند به صورت صد درصدی در این حوزه سرمایه گذاری نماید در حالی که در بیشتر کشورها حتما باید سهامداران محلی نیز در ترکیب سهامداران حضور داشته باشند.

رئیس خانه معدن ایران گفت: در این جلسه پیشنهاد شد که همایش هایی در داخل و خارج از کشور صرفا برای بخش معدن برگزار شود و ما نیز آمادگی خود را برای برگزاری این همایش ها اعلام داشتیم، منتها باید نگاه و حمایت های دیپلماسی سیاسی کشور را داشته باشیم تا با حاکمیت نگاه وزارت خارجه، جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن اتفاق بیافتد.

وی این نشست و جلسه را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: وزارت امور خارجه نیز آمادگی خود را برای برنامه ریزی در کشور چین و سایر کشورهای اروپایی جهت برگزاری همایش های جذب سرمایه گذاری و نیز معرفی پتانسیل های معدنی از طریق سفارتخانه های مختلف در کشورهای مختلف اعلام داست.

دیدگاه کاربران
اخبار مرتبط