در رم چه گذشت؟
گزارش رییس خانه معدن ایران از پایان سفر هیات اقتصادی همراه رییس جمهور در رم
تاریخ ثبت: 1394/11/08
گزارش رییس خانه معدن ایران از پایان سفر هیات اقتصادی همراه رییس جمهور در رم  سفرتیم اقتصادی همراه ریاست محترم جمهوری از بعد اقتصادی تقریبا به پایان رسید هیات اقتصادی رم را به مقصد پاریس ترک نمود و هیات فردا عمدتا به امور فرهنگی خواهد پرداخت

در این سفر ده نشست مجزای اقتصادی با کیفیت نسبتا بالا و قابل قبول برنامه ریزی شد که هشت برنامه برگزار گردید
فروم بزرگ اقتصادی ایران و ایتالیا با حضور و سخنرانی ریاست جمهوری، پنج پانل تخصصی شامل صنعت، راه و زیربنایی، نفت و انرژی، کشاورزی و توریسم با حضور وزرا ، نشست بانکی و سرمایه گذاری با حضور رئیس کل بانک مرکزی و سه نشست تخصصی با حضور بخش خصوصی صورت پذیرفت. 
متاسفانه علیرغم برنامه ریزی جهت حضور مدیران عامل دو بانک بزرگ مدیوبانکا و یونی کردیت، ساچه، سیمست و صندوق سرمایه گذاری ایتالیا، بدلیل اعتصاب کارکنان برج مراقبت پاریس هیات اقتصادی ناچار به ترک زود هنگام رم شد که این موضوع به لغو نشست بانکی منجر گردید.
در این سفر بیست و هشت سند همکاری با شکل و حجم متفاوت بزرگ و کوچک به امضا رسید. 
شاید برای اولین بار فروم اقتصادی در سطح ریاست جمهوری با کمترین نمایش بخش دولتی برگزار گردید بسیاری از شرکت کنندگان ایتالیایی که از سخنان رییس جمهور به وجد آمده بودند در کنار ابراز احساسات خود ارزیابی مثبتی از اعتماد دولت ایران به بخش خصوصی داشتند.
اگرچه روسای پانل های تخصصی وزرای محترم بودند اما بخش خصوصی مدیریت و هدایت نشست ها را بر عهده داشت این هم کاملا مورد توجه شرکت کنندگان ایتالیایی قرار گرفته بود.
شاید اقبال موسسات مالی و  بانک های ایتالیایی به برنامه های اقتصادی ایران را بتوان در کنار پررنگ شدن بخش خصوصی مهمترین دستاورد اقتصادی سفر  دانست مدیر عامل مدیوبانکا از صبح تا ساعت پنج بعد از ظهر کل وقت خود را به ایران اختصاص داده بود تا ضمن حضور در فروم با چهار مقام اقتصادی کشور ملاقات نماید.  این بانک برنامه های خود برای آغاز همکاری با ایران را اعلام کرد. ساچه یادداشت تفاهم حل و فصل مساله بدهیها را به امضا رساند و مذاکره برای ارائه پوشش های جدید را آغاز کرد
سیمست به عنوان سازمان مشوق سرمایه گذاری ایتالیا در خارج برای اولین بار در برنامه های ایران شرکت کرد
بانک معظم یونی کردیت جهت آغاز همکاری در بالاترین سطح وارد گفتگو شد.

دیدگاه کاربران
اخبار مرتبط